Pradžia

Mano dienynas

Mokyklos adres as:
Mokyklos gatvė 7, Žarėnų mstl., Telšių rajonas.
Telefonas 844440673, 844440553

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Mokyklos himnas

Baltuose rūmuose jaunystės juokas aidi,

Vedžioja raidę vaikiška ranka.

Ne vieną kartą jau gyveniman išleido

Baltoji gulbė – mūsų mokykla.


Priedainis: Šauks mus Minijos kloniai

Ir gimtųjų laukų žaluma.

Neš į saulėtą tolį,

Švies ir šildys mokyklos dvasia.


Baltuose rūmuose pirmoji meilė gimė,

Čia mūs didžių darbų pradžių pradžia.

Lyg motina ji visados mus kantriai gynė

Ir davė viltį vėl sugrįžti čia.


Priedainis:

Šauks mus Minijos kloniai

Ir gimtųjų laukų žaluma,

Neš į saulėtą tolį,

Švies ir šildys mokyklos dvasia.

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – Žarėnų „Minijos“ pagrindinė mokykla.

2015-04-30 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-38 „Dėl Telšių rajono Žarėnų „Minijos“ vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“ nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta mokyklos vidaus struktūra: nutrauktas vidurinio ugdymo programos vykdymas bei pakeistas mokyklos tipas iš vidurinės į pagrindinės mokyklos tipą. Mokykla pavadinta Telšių r. „Minijos“ pagrindine mokykla.

 

Vizija – patogi ir patraukli mokymuisi, darbui ir savarankiškai skatinanti puoselėti tautos tradicijas bei mokytis visą gyvenimą mokykla, miestelio bendruomenės kultūros centras.

Misija – vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą Žarėnų seniūnijos vaikams, padedantį įgijusiems pagrindinį išsilavinimą rinktis tolimesnę mokymosi formą. Tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, suteikti galimybę kiekvienam Žarėnų seniūnijos bendruomenės nariui naudotis mokyklos ištekliais ir informacija.

Filosofija: Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų. (Johanas Volfganas Gėtė).

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. (Elbertas Grimas Chabardas).

 

Vertybės:

Demokratiškumas – vaikas ugdosi ir puoselėja savo gebėjimus, o darbuotojai dirba demokratiškoje aplinkoje.

Atsakingumas – santykius su klientais, bendradarbiais ir visuomene grindžiame atsakingumo principu ir laikomės duoto žodžio.

Veiklumas – suvokiame ugdomąją aplinką ir kuriame pridėtinę vertę.

Bendradarbiavimas – grindžiamas pagarba kitam žmogui, pasitikėjimu savimi, tikėjimu demokratijos principais ir savivalda.

Tolerancija – grindžiama priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimu.

 

Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

Mokymo kalba – lietuvių kalba.

Mokymo organizavimas ir mokymo proceso organizavimo būdai:

1. grupinio mokymo forma, organizuojama kasdienio mokymo būdu;

2. pavienio mokymo forma, organizuojama savarankiško mokymo būdu

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Mokykla išduoda šiuos išsilavinimo pažymėjimus:

1 baigusiems pradinio ugdymo programą – pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

2. baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį – pažymėjimas;

3. baigusiems pagrindinio ugdymo programą – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

4. nebaigusiems pagrindinio ugdymo programos – mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

5.baigusiems pradinio ugdymo individualizuotą programą – pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

6.baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą – pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

Statistika:

2015-2016 m. m. mokykloje dirba 37 darbuotojai, iš jų 24 pedagogai. Rugsėjo 1-osios duomenimis mokykloje ugdomi 93 vaikai: ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 18 vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupę – 14 vaikų, mokosi 61 mokinys 1-10 klasėse. Suformuoti 7 klasių komplektai, viena ikimokyklinio ugdymo grupė (mišri 2-5 metų vaikų grupė), viena priešmokyklinio ugdymo grupė.

Mokyklos direktorius Romualdas Sipavičius dirba nuo 2007 m., jam suteikta III vadovų kvalifikacinė kategorija.

Mokyklos tarybai vadovauja mokinių tėvų atstovė Rita Jančauskienė, nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė (mokyklos adminstracijos atstovė), Vilmantas Jankauskas (pedagogų švietimo profsąjungos pirmininkas), pradinių klasių mokytoja Teresė Bagdonienė (mokytojų atstovė), Dalia Rimgailienė (mokinių tėvų atstovė), Monika Liškutė (mokinių tarybos pirmininkė), Rūta Lukauskaitė (mokinių atstovė).

Mokykloje veikia savivalda: mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, metodinė taryba.

 

Mokyklos darbo laikas 8.00-17.00 val.

 

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40 (po 2-ų pamokų maitinami vaikai: pirmumo teisę turi priešmokyklinukai ir 1-4 klasių mokiniai)

3. 10.00 - 10.45 (po 3 pamokų fiziškai aktyvi pertrauka, trukmė 10 min.)

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35