TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

 

........................Telšių r. Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla....................................

Įstaigos pavadinimas

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu
ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu
Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga,
priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir
kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

 

2017 m. balandžio 11 d.

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2017 m. 1 ketvirtis
1 auklėtoja 637,88
2 auklėtojos padėjėje 383,32
3 Bibliotekininkė 556,03
4 Budėtojas 374,06
5 Darbininkas 299,33
6 Direkt. pavad. ūkio reikalams 421,00
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1315,09
8 inžinierius techninėms priemonėms 395,64
9 Katilų priežiūros meistras 383,37
10 Kiemsargis 373,70
11 Kūrikas 382,52
12 Logopedė 621,39
13 meninio ugdymo pedagogas 637,89
14 Mokytoja 534,61
15 Mokytojas 404,66
16 Mokytojo padėjėja 393,79
17 Naktinis sargas 434,84
18 Prailg. dienos grupės auklėtoja 637,89
19 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 663,77
20 Rūbininkas 466,73
21 Socialinė pedagogė 747,50
22 Specialistas sportui 412,35
23 Vairuotojas 383,33
24 Valytoja 375,32

 

2017 m. sausio 10 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2016 m. 4 ketvirtis 2016 m.
1 auklėtoja 678,05 638,03
2 auklėtojos padėjėje 449,39 381,06
3 Bibliotekininkė 564,46 526,4
4 Budėtojas 415,47 374,09
5 Darbininkas 217,18 394,58
6 Direkt. pavad. ūkio reikalams 438,22 404,74
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1372,97 1071,89
8 Direktorius 1035,93 943,29
9 inžinierius techninėms priemonėms 435,33 389,46
10 Katilų priežiūros meistras 221,67 367,08
11 Kiemsargis 190,00 364,23
12 Kūrikas 380,00 370,46
13 Logopedė 710,36 633,68
14 meninio ugdymo pedagogas 658,52 632,24
16 Mokytojas 574,39 546,65
17 Mokytojo padėjėja 495,54 391,34
18 Naktinis sargas 384,56 460,94
19 Prailg. dienos grupės auklėtoja 724,33 650,96
20 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 732,72 634,55
21 Raštinės vedėja 390,50 389,16
22 Rūbininkas 430,67 380,16
23 Socialinė pedagogė 759,70 703,12
24 Specialistas sportui 474,90 432,73
25 Vairuotojas 380,00 366,83
26 Valytoja 469,17 380,94

 

 

 

Telšių r. Žarėnų "Minijos" pagrindinė  mokykla, 190581969
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2016 m. liepos 13 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2016 m. 2 ketvirtis 2015 m.
1 auklėtoja 1,62 608,05 618,47
2 auklėtojos padėjėje 1,00 344,53 325,99
3 Bibliotekininkė 0,50 487,15 0,00
4 Budėtojas 0,75 344,53 313,15
5 Darbininkas 0,50 344,53 507,75
6 Direkt. pavad. ūkio reikalams 1,00 359,14 345,34
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 919,45 921,70
8 Direktorius 1,00 921,15 1004,39
9 inžinierius techninėms priemonėms 0,50 359,95 361,18
10 Katilų priežiūros meistras 0,60 350,00 321,35
11 Kiemsargis 1,00 344,53 315,39
12 Kūrikas 1,00 350,00 322,09
13 Logopedė 0,50 587,08 590,77
14 meninio ugdymo pedagogas 0,25 608,03 600,92
15 Mokytoja 13,00 422,28 441,28
16 Mokytojo padėjėja 0,25 361,70 734,20
18 Naktinis sargas 4,00 419,58 297,58
19 Prailg. dienos grupės auklėtoja 0,50 608,07 603,65
20 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 0,61 566,81 581,84
21 Raštinės vedėja 0,50 383,65 381,42
22 Rūbininkas 0,50 343,64 317,44
23 Socialinė pedagogė 1,00 658,72 692,11
24 Specialistas sportui 0,50 412,35 413,42
25 Vairuotojas 0,50 344,53 326,07
26 Valytoja 3,40 344,31 315,39
Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam

 

 

 

Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinė  mokykla, 190581969
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2016 m. balandžio 13 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2016 m. 1 ketvirtis 2015 m.
1 auklėtoja 640,64
2 auklėtojos padėjėje 360,57
3 Bibliotekininkė 511,11
4 Budėtojas 361,48
5 Darbininkas 361,48
6 Direkt. pavad. ūkio reikalams 399,27
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 972,57
8 Direktorius 952,81
9 inžinierius techninėms priemonėms 377,65
10 Katilų priežiūros meistras 361,48
11 Kiemsargis 361,48
12 Kūrikas 361,48
13 Logopedė 620,73
14 meninio ugdymo pedagogas 640,63
15 Mokytojas 451,21
17 Mokytojo padėjėja 382,64
18 Naktinis sargas 461,36
19 Prailg. dienos grupės auklėtoja 637,97
20 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 606,30
21 Raštinės vedėja 403,30
22 Rūbininkas 361,48
23 Socialinė pedagogė 701,75
24 Specialistas sportui 432,63
25 Vairuotojas 361,48
26 Valytoja 361,48
Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam

 

Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinė  mokykla, 190581969
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2016 m. sausio 13 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2015 m. 4 ketvirtis 2015 m.
1 auklėtoja 573,81 573,81
2 auklėtojos padėjėje
3 Budėtojas
4 Darbininkas
5 Ūkvedis 345,96 345,96
6 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
7 Direktorius 960,30 960,3
8 inžinierius techninėms priemonėms 361,56 361,56
9 Katilų priežiūros meistras 321,35 321,35
10 Kiemsargis 319,92 319,92
11 Kūrikas 320,07 320,07
12 Logopedė
13 meninio ugdymo pedagogas
14 Mokytojas 391,06 340,19
16 Mokytojo padėjėja
17 Naktinis sargas 401,62 401,62
18 Prailg. dienos grupės auklėtoja 582,73 582,73
19 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
20 Raštinės vedėja 384,40 384,4
21 Rūbininkas
22 Socialinė pedagogė
23 Specialistas sportui 412,35 412,35
24 Vairuotojas 325,01 325,01
25 Valytoja 321,73 321,73
*Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam
*Pagal 2009-12-16 LR vyriausybės nutarimo NR.1721 18 punkta
jei įstaigoje dirba tik vienas darbuotojas pagal viena pareigybę, skelbiant jo darbo užmokestį, būtina turėti jo sutikimą. Tokie darbuotojai sutikimo nėra pateikę.

 

Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinė  mokykla, 190581969
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2015 m. spalio 12 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2015 m. 3 ketvirtis
1 auklėtoja 575,98
2 auklėtojos padėjėje 322,14
3 Bibliotekininkė 487,36
4 Budėtojas 319,48
5 Darbininkas 481,59
6 Direkt. pavad. ūkio reikalams 343,08
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 873,50
8 Direktorius 968,18
9 inžinierius techninėms priemonėms 352,24
10 Kiemsargis 316,33
11 Logopedė 577,69
12 meninio ugdymo pedagogas 576,00
14 Mokytojas 385.63
15 Mokytojo padėjėja 338,43
16 Naktinis sargas 376,25
17 Prailg. dienos grupės auklėtoja 576,00
18 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 560,32
19 Raštinės vedėja 374,66
20 Rūbininkas 376,03
21 Socialinė pedagogė 663,41
22 Specialistas sportui 399,86
23 Vairuotojas 322,30
24 Valytoja 343,16
Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam


Telšių rajono Žarėnų "Minijos" vidurinė  mokykla, 190581969
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2015 m. balandžio 14 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2015 m. 1 ketvirtis 2015 m. 2 ketvirtis
1 Auklėtoja 1.62 694,89 610,72
2 Auklėtojos padėjėja 1 320,22 335,48
3 Bibliotekininkė 1 469,79 455,96
4 Budėtojas 0.75 309,84 304,84
5 Darbininkas 1 309,84 304,84
6 Ūkvedys 1 334,26 357,12
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1003,65 924,31
8 Direktorius 1 1053,23 1022,30
9 Inžinierius techninėms priemonėms 0.5 355,64 371,56
10 Katilų priežiūros meistras 0.6 309,84 299,99
11 Kiemsargis 0.5 309,84 304,84
12 Kūrikas 1 309,84 299,98
13 Logopedė 0.5 644,34 549,05
14 Meninio ugdymo pedagogas 0.25 629,27 610,69
15 Mokytojas 15.6 416,71 403,41
17 Mokytojo padėjėja 0.5 425,56 353,51
18 Naktinis sargas 3 379,07 398,81
19 Prailg. dienos grupės auklėtoja 0.5 629,28 610,73
20 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 0.61 602,76 594,12
21 Raštinės vedėja 1.5 254.16 397,48
22 Rūbininkas 0.5 309,84 305,77
23 Socialinė pedagogė 1 724,72 703,42
24 Specialistas sportui 0.5 406,98 425,66
25 Vairuotojas 0.5 320,22 335,49
26 Valytoja 3.4 309,84 303,09

 

Telšių rajono Žarėnų "Minijos" vidurinė  mokykla, 190581969
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2014 m. 4 ketvirtis
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Nr. 2015 m. 4 ketvirtis 2014 m.
1 auklėtoja 1850,71 1792,9
2 auklėtojos padėjėje 1035,00 1017,45
3 Bibliotekininkė 1537,20 1432,7
4 Budėtojas 1035,00 1027,85
5 Darbininkas 1025,24 1015,08
6 Direkt. pavad. ūkio reikalams 1035,00 1063,28
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3656,43 3581,39
8 Direktorius 3393,23 3498,51
9 inžinierius techninėms priemonėms 1146,80 1151,54
10 Katilų priežiūros meistras 1058,40 1036,05
11 Kiemsargis 1035,00 1023,30
12 Kūrikas 1056,63 1091,16
13 Logopedė 2136,63 2163,00
14 meninio ugdymo pedagogas 1880,83 1915,06
15 Mokytoja 1384,77 1377,93
17 Mokytojo padėjėja 1138,26 1115,81
18 Naktinis sargas 1302,77 1255,54
19 Prailg. dienos grupės auklėtoja 1832,04 1793,42
20 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 1749,07 1736,43
21 Raštinės vedėja 945,00 1007,77
22 Rūbininkas 1035,00 1018,22
23 Socialinė pedagogė 2293,60 2322,8
24 Specialistas sportui 1311,50 1321,00
25 Vairuotojas 1035,00 1018,22
26 Valytoja 1032,28 1019,00
Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui,o ne vienam dirbančiajam