TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinei mokyklai reikalingas raštinės vedėjas (-a) 0,5 etato.

Reikalavimai pretendentui:

· Raštinės vedėjo pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, šio darbo patirtį ( ne mažiau kaip 1 metų), mokantis sisteminti informaciją, dirbantis kompiuteriu, žinantis Valstybinės kalbos tikslingą vartojimą, raštvedybos ir archyvų tvarkymo reikalavimus, tvarkingas, kruopštus, atidus, sugebantis greitai orientuotis situacijoje, norintis tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, žinantis reprezentavimo subtilumus. Privalumas – užsienio kalbos žinojimas.

· Vedėjas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

o pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų rekvizitus, raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;

o bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius dokumentus;

o dokumentų įforminimo reikalavimus;

o norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles;

o dokumentų perdavimo į mokyklos archyvą tvarką;

o fizinių asmenų dokumentų saugojimą;

o likviduojamų įstaigų dokumentų perdavimo tvarką;

o dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas;

o administracinės kalbos kultūros pagrindus;

o dokumentų ir raštų tekstus;

o valstybinės kalbos tikslingą vartojimą;

o įstaigos, kurioje dirba, struktūrą;

o mokyklos nuostatus;

o vidaus tvarkos taisykles;

o administracijos darbo reglamentą;

o dokumentų apskaitos reikalavimus;

o dokumentų analizavimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose vietose tvarką;

o turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą;

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

6. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus turi pateikti Telšių r. Žarėnų “Minijos” pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas Almai Čirvinskienei (raštinė, Mokyklos g.7, Žarėnai, Telšių r.) tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ) iki 2017 m. gegužės 10 d. 14.00 val.

Telefonas pasiteiravimui – (8 444) 40673.

 

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama pretenduoti į laisvą darbo vietą.

Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiu pretendentų atranką Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų  mokytojo pareigoms užimti.

1. Istorijos mokytojo darbo pradžia – 2016 m. rugsėjo 20 d. Darbo sutartis – terminuota. Planuojama 10 kontaktinių valandų krūvis (8 istorijos pamokos (5-10 klasėse) ir 2 pilietiškumo pagrindų pamokos (9-10 klasėje). Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis išsilavinimas ir baigta istorijos dalyką atitinkanti studijų kryptis, mokytojo kvalifikacija.

· Aukštesnė kvalifikacija yra privalumas (turi būti pateikiami ją įrodantys dokumentai). Atrankos metu pretendentas gali pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius jo sėkmingą darbą.

· Dokumentai priimami iki rugsėjo 14 d. mokyklos raštinėje, adresas Mokyklos g. 7, Žarėnų mstl., Telšių rajonas, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Telefonas pasiteirauti  (8 444) 40673, (8 444) 40553.

· Pretendentas iki rugsėjo 14 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Istorijos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

7. Pretendentas dar gali pateikti kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją ar kitus dokumentus, kurie, jo paties manymu, yra privalumas priimant dirbti istorijos mokytoju.

· Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

· Atranka vyks 2016 rugsėjo 15 d. 10 valandą Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos bibliotekoje.


Mokyklos direktorius Romualdas Sipavičius

Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiu pretendentų atranką Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigoms užimti.

1. Istorijos mokytojo darbo pradžia – 2016 m. rugsėjo 20 d. Darbo sutartis – terminuota. Planuojama 10 kontaktinių valandų krūvis (8 istorijos pamokos (5-10 klasėse) ir 2 pilietiškumo pagrindų pamokos (9-10 klasėje). Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis išsilavinimas ir baigta istorijos dalyką atitinkanti studijų kryptis, mokytojo kvalifikacija.

• Aukštesnė kvalifikacija yra privalumas (turi būti pateikiami ją įrodantys dokumentai). Atrankos metu pretendentas gali pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius jo sėkmingą darbą.

• Dokumentai priimami iki rugsėjo 14 d. mokyklos raštinėje, adresas Mokyklos g. 7, Žarėnų mstl., Telšių rajonas, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Telefonas pasiteirauti (8 444) 40673, (8 444) 40553.

• Pretendentas iki rugsėjo 14 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Istorijos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

7. Pretendentas dar gali pateikti kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją ar kitus dokumentus, kurie, jo paties manymu, yra privalumas priimant dirbti istorijos mokytoju.

• Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

• Atranka vyks 2016 rugsėjo 15 d. 10 valandą Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos bibliotekoje.


Mokyklos direktorius Romualdas Sipavičius


Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiu pretendentų atranką Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų  mokytojo pareigoms užimti.

 1. Istorijos mokytojo darbo pradžia – 2016 m. rugsėjo 20 d. Darbo sutartis – terminuota. Planuojama 10 kontaktinių valandų krūvis (8 istorijos pamokos (5-10 klasėse) ir 2 pilietiškumo pagrindų pamokos (9-10 klasėje). Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis išsilavinimas ir baigta istorijos dalyką atitinkanti studijų kryptis, mokytojo kvalifikacija.
 • Aukštesnė kvalifikacija yra privalumas (turi būti pateikiami ją įrodantys dokumentai). Atrankos metu pretendentas gali pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius jo sėkmingą darbą.
 • Dokumentai priimami iki rugsėjo 14 d. mokyklos raštinėje, adresas Mokyklos g. 7, Žarėnų mstl., Telšių rajonas, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Telefonas pasiteirauti  (8 444) 40673, (8 444) 40553.
 • Pretendentas iki rugsėjo 14 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:
 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Istorijos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 7. Pretendentas dar gali pateikti kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją ar kitus dokumentus, kurie, jo paties manymu, yra privalumas priimant dirbti istorijos mokytoju.
 • Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.
 • Atranka vyks 2016 rugsėjo 15 d. 10 valandą Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos bibliotekoje.


Mokyklos direktorius Romualdas Sipavičius