TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Pasaulinė Žemės ir Vandens diena mokykloje

 

Kovo 20-oji – Pasaulinė žemės diena, kartu ir pavasario lygiadienis. Žemės diena išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą. Ši diena suvienija žmones bendram rūpesčiui dėl mūsų visų namų.

Kaip ir kasmet mokykloje minimos Pasaulinė Žemės diena ir Pasaulinė vandens diena. Šiomis dienomis mokykloje vyko įvairūs renginiai. Etninės kultūros mokytoja Diana Lakačauskienė kartu su pradinių klasių mokiniais pristatė meninę kompoziciją, skirtą pavasario lygiadieniui paminėti. Kai kurie jaunųjų miško bičiulių būrelio „Oazė“ nariai kartu su savo tėveliais buvo sukalę inkilų paukšteliams, todėl bendradarbiaudami su Žarėnų girininkijos girininku sudalyvavo Telšių miškų urėdijos inkilų kėlimo šventėje Žvėrinčiuje. Buvo pasveikinti ir apdovanoti įdomiausių bei originaliausių darbų autoriai. 4 klasės mokinys Feliksas Rimgailė davė interviu Lietuvos ryto televizijai. Kitą dieną visas jaunųjų miško bičiulių būrelis dalį inkilų nuvežė į Dievo krėslo mišką ir ten juos išklėlė.

Žemės dienos minėjimui neliko abejingi ir vyresnių klasių mokiniai. Geografijos mokytoja Alma Čirvinskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sigita Jokubauskienė ir 9 klasės mokinė Gabrielė Liškutė trumpai pristatė Pasaulinės Žemės ir Vandens dienos minėjimo svarbą, pateikė įdomių faktų, mįslių. Mokiniai dalyvavo diskusijoje apie švaraus geriamojo vandens svarbą žmogaus sveikatai, žiūrėjo mokomuosius filmukus “Vandens tarša”, “Vanduo”. Visi dalyviai galėjo atsigerti tikro šaltinio vandens. Po to vyko protmūšis , kurio metu mokiniai ir mokytojai aktyviai atsakinėjo į linksmus ir rimtus klausimus. Teisingai atsakę į protmūšio klausimus dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Tai pagilino mokinių žinias apie aplinkosaugą, vandens svarbą, atliekų rūšiavimą. Tokie renginiai suvienija mokinius, mokytojus bendrai veiklai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Čirvinskienė.

 

 

 

 

 

TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS POPAMOKINĖS VEIKLOS PLANAS 2017 m.

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas asmuo

1.

Laisvės gynėjų diena

2017.01. 13

Klasių vadovai

2.

Rašytojui V. Rašickui -65

2017.01

Mok.G.Šapalienė, S. Jokubauskienė

3.

Konkursas „Rūkymas – lėta mirtis“ 7-10 kl.

2017.01.27

L.Jankauskienė, klasių vadovai

4.

Meninio skaitymo konkursas

2017.01

Mok..R. Galkontienė. G.Šapalienė

5.

Kuprinių svėrimo akcija

2017.01

S. Jokubauskienė

6.

Vaistinių arbatų degustacija

2017.02

S.Jokubauskienė

7.

Renginys „Širdelių diena“

2017.02.13

L.Jankauskienė, mokinių taryba

8.

,,Užaugau Lietuvoj – šalelėj mylimoj‘‘ renginys skirtas       Vasario 16 - ajai


2017.02.14

A.Gintautas, D. Lakačauskienė, mokinių taryba, ikimokyklinės grupių pedagogės

9.

Užgavėnės kartu su Žarėnų miestelio bendruomene

2017.02.28

D. Lakačauskienė, klasių vadovai

10.

Kovo – 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2017.03.10

D.Lakačauskienė, klasių vadovai, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių pedagogės

11.

Pasaulinė vandens diena

2017.03.24

S. Jokubauskienė

12.

Akcija ,,Savaitė be patyčių‘‘
0 -10 kl.

2017.03.20-24

L.Jankauskienė, klasių
vadovai

13.

Ugdymo karjerai diena. Tarptautinė Žemės diena.

2017.03.17

T Bagdonienė, A. Čirvinskienė,
B. Žvirzdinienė

14.

„Saugus kelias“ – prevencinė, socialinė, praktinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4 klasių mokiniams

2017.04.04

L.Bugvilienė

15.

Pamoka – paskaita :Pakalbėkim“ 5-8 kl.

2017.04.17

L.Jankauskienė  , klasių vadovai

16.

Pasaulinė sveikatos diena

2017.04.07

S.Jokubauskienė

17.

Pavasarinė talka, akcija ,,Darom 2017“

2015.04.-05 mėn

Administracija, klasių vadovai, mokinių taryba

18.

Mokinių diena

2017.04.mėn.

Mokinių taryba

19.

V.V. Lansbergiui - 55

2017.05

G. Šapalienė, S. Jokubauskienė

20.

Mokinių pagerbimo diena

2017.05

Administracija

21.

Renginys, skirtas Motinos dienai
,,Tau mamyte žibuoklėm pražydo šlaitai‘‘
1.Visuotinis tėvų susirinkimas
2. Moksleivių darbų paroda
3. Koncertas

2017.05

Administracija,
D.Lakačauskienė, V. Jankauskas,  L. Jankauskienė ir kiti pedagogai

22.

Pavasarinė ekskursija po Lietuva

2017. 05

L. Bugvilienė, T. Bagdonienė, R. Gaurylienė

23.

Akcija, skirta pasaulinei dienai  be tabako „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“ 5-9 kl.

2017. 05.29

S. Jokubauskienė, L. Jankauskienė

24.

Ketvirtokų išleistuvės

2017.05.30

L. Bugvilienė

25.

Sporto šventė su žmogaus saugos ir sveikatos ugdymu. Sportinė, turistinė, prevencinė, praktinė veikla 6-10 klasių mokiniams

2017.05.31

Kūno kultūros, žmogaus saugos mokytojai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

26.

„Pažink savo parapiją ir padėk jos nariams“. Karitatytvinė, socialinė, praktinė, pažintinė, kūrybinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla 6-10 klasių mokiniams

2017.06.01

Klasių vadovai bendradarbiaudami su seniūnija, dienos centru ir parapijos klebonu.

27.

Tiksliųjų – socialinių – gamtos mokslų populiarinimo renginys

2017.06.01

Tiksliųjų – socialinių – gamtos mokslų metodinė grupė

28.

Mokslo metų užbaigimo šventė. Paskutinio skambučio šventė dešimtokams

2017.06.02

9 klasė ir klasių vadovas, administracija

29.

Rugsėjo 1- osios šventė. Mokslo ir žinių diena. Laisvės diena

2017.09.01

Administracija, L. Jankauskienė

30.

Pasaulinė širdies diena

2017.09.25

S.Jokubauskienė

31.

Europos kalbų diena

2017.09.25

Kalbų mokytojai

32.

Tarptautinė mokytojų diena

2017.10.05

V. Jankauskas ir 10 kl.

33.

Penktokų krikštynos

2017.10

G. Šapalienė ir 5-6 kl. mokiniai

34.

Rudeninė talka ,,Mes norim  gyventi gražiau“ 5 – 10kl

2017.10

Administracija, klasių vadovai

35.

Kuprinių svėrimo akcija
Akcija ,, Sveikatingumo pertraukų savaitė‘‘

2017.10.


S. Jokubauskienė

36.

Prozininkui V. Krėvei – Mickevičiui – 135

2017.10

G. Šapalienė, S. Jokubauskienė

37.

Akcija ,,Tolerancijos diena,,
1-10kl.

2017.11.16

L.Jankauskienė, klasių vadovai.

38.

Europos sveikos mitybos diena

2017.11.10

S. Jokubauskienė
Klasių vadovai

39.

Atšvaitų tikrinimo akcija ,,saugus keliais į  mokyklą ir namus

2017.11

S.Jokubauskienė, klasių vadovai

40.

Poetui Maironiui - 155

2017.11

G. Šapalienė, S. Jokubauskienė

41.

Renginys Protmūšis ,,AIDS –geriau žinoti‘‘ 8-9-10 kl.

2017.12.01

L.Jankauskienė, klasių vadovai, S.Jokubauskienė

42.

Visuotinis tėvų susirinkimas
Moksleivių darbų paroda
Koncertas

2017. 12

Administracija

43.

Kalėdiniai, naujametiniai karnavalai

2017.12

Klasių vadovai, auklėtojai

44.

Dalyvavimas rajono ir kultūros namų organizuojamuose renginiuose (olimpiadose, varžybose, konkursuose, parodose, šventėse)

Per visus metus

Dalykų mokytojai, būrelių vadovai, klasių vadovai, administracija

 

Atsakingas už  popamokinės veiklos organizavimą  Vilmantas Jankauskas

Rugsėjo pirmoji

Karių dienos paminėjimas (Lietuvos kariuomenės diena)

Užgavėnės

Kalbų savaitės užbaigimas

Moksleivių mados

Renginys skirtas Motinos dienai

Akcija „Prieš narkotikus ir rūkymą“

Paskutinio skambučio šventė

Abiturientų šimtadienis

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas

Kovo 11 - osios minėjimas

Velykinių margučių ir pavasarinių kompozicijų paroda

Moksleivių darbų paroda


Naujametinis karnavalas

Švaros savaitė „Mes norime gyventi gražiau“

Sveikatingumo dienos, sporto ir turizmo dienos

Rudens puokščių ir gėrybių paroda

Europos kalbų diena

Mokytojų dienos minėjimas

Aids protų mūšis