TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

herbas.png

Mokyklos darbo laikas

8.00-17.00 val.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Telšių rajono Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais (įstatais).

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Su mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Paspaudę, žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti sprendimą dėl mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir klasių (grupių) komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2011-2012 MOKSLO METŲ
KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR GRUPIŲ TVIRTINIMO

Informacija apie Vidurinio ugdymo bendrąsias programas